Hvepse og bier fjernes

Kontakt Hvepsemanden (Steen Knudsen) tlf. 23 23 01 30. Jeg bekæmper hvepse på hele Bornholm. Oplys din adresse, e-mail og en beskrivelse til hvepseboet. Så klarer jeg resten, uanset om du er hjemme eller ej. Opgiv også gerne dit mobiltelefonnummer og i tilfælde af, at jeg ikke kan finde hvepseboet.

Hvordan fjernes et hvepsebo?

Fjernelse af hvepsebo kan være temmelig farligt og bør efterlades til professionelle. Med det nødvendige udstyr og 30 års erfaring, bekæmper jeg hvepsene hurtigt og effektiv. Jeg bekæmper dem gennem selv den mindste revne uden at skulle fjerner hverken brædder eller tagsten. Et særligt pulver blæses med trykluft ind i og omkring boet under største hensyn til miljøet, mennesker og husdyr. Selve hvepseboet fjernes ikke men bruges som fælde til de hjemkomne hvepse. Erfaringsmæssigt er den sidste hveps død efter 1-2 timer. Skulle der stadig være liv i hvepseboet 1-2 dage efter, kommer jeg gerne igen uden ekstra beregning.

Pris for hvepsebekæmpelse

850 kr. for en standard hvepsebekæmpelse inden for 2 hverdage. Har du endnu et hvepsebo mens jeg er der, tager jeg også den som en ekstra service. Har du mere end 2 hvepsebo eller har du brug for akut udrykning, finder du priserne her.

Andre skadedyr

Andre insekter som humlebier, honningbier, jordbier og murerbier er nyttedyr og bør lades i fred. Er du i tvivl så ring eller se på billederne her.