Kontakt Hvepsemanden (Steen Knudsen) tlf. 23 23 01 30. Jeg bekæmper hvepse på hele Bornholm. Oplys din adresse og en vejbeskrivelse til hvepseboet. Så klarer jeg resten, uanset om du er hjemme eller ej. Opgiv også gerne dit mobiltelefonnummer i tilfælde af at jeg ikke kan finde hvepseboet. Er du i tvivl om hvilken bi du har fået besøg af, så tjek billederne her.

Hvordan fjernes et hvepsebo?

Fjernelse af hvepsebo kan være temmelig farligt og bør efterlades til professionelle. Med det nødvendige udstyr og 15 års erfaring, bekæmper jeg hvepsene hurtigt og effektiv. Jeg bekæmper dem gennem selv den mindste revne uden at skulle fjerner hverken brædder eller tagsten. Et særligt pulver blæses ind i og omkring boet med trykluft og under største hensyn til miljøet, mennesker og husdyr. Selve hvepseboet fjernes ikke men bruges som fælde til de hjemkomne hvepse. Erfaringsmæssigt er den sidste hveps død efter 1-2 timer. Skulle der stadig være liv i hvepseboet 1-2 dage efter, kommer jeg gerne igen uden ekstra betaling.

Hvad koster en hvepsebekæmpelse?

Jeg fjerner op til 2 hvepsebo og kun undtagelsesvis bier, jordbier og humlebier til en fast pris på 750 kr. inkl. moms. Se priser for akut hvepsebekæmpelse og pris for flere end 2 hvepsebo her.

Du betaler via indbetalingskort, som lægges i din postkasse sammen med faktura og visitkort. Du kan også betale via MobilePay eller kontanter, hvis det kan gøres på stedet.

Andre skadedyr

Andre insekter som humlebier, honningbier, jordbier og murerbier er nyttedyr og bør lades i fred. Er du i tvivl så ring eller se på billederne her.